Công tắc định thời gian gắn trên thanh DIN

098 416 1212