Giải pháp

1.Kết cấu 3 phòng 2 sảnh:

Đây là kết cấu của 3 phòng và 2 sảnh, sử dụng 01 điều khiển 24 nút để điều khiển tất cả các hệ thống chiếu sáng, rèm và các thiết bị khác.

3 phòng 2 sảnh

Công tắc đơn

Công tắc đôi

Công tắc ba

Công tắc rèm cửa

Ổ cắm thông minh

Công tắc cơ học

Công tắc thông tin

Điều khiển từ xa

Phòng khách

 

1

1

2

3

2

2

 

Phòng ngủ

1

1

 

2

2

2

1

1

Phòng ngủ

3

 

 

3

3

3

3

 

Phòng bếp

1

 

 

 

2

2

 

1

Phòng ăn

 

1

 

 

1

1

 

1

Hành lang

1

 

 

 

1

1

 

 

Phòng tắm

1

 

 

 

1

1

 

 

Cửa

1

 

 

 

 

 

 

 

Ban công

3

 

 

 

1

1

 

 


2.Kết cấu 2 phòng 2 sảnh:

Cài đặt đơn giản, sử dụng dễ dàng.

3 phòng 2 sảnh

Công tắc đơn

Công tắc đôi

Công tắc ba

Công tắc rèm cửa

Ổ cắm thông minh

Công tắc cơ học

Công tắc thông tin

Điều khiển từ xa

Phòng khách

 

1

1

1

2

1

1

 

Phòng ngủ

1

 

 

1

2

2

1

1

Phòng ngủ

1

 

 

 

1

1

1

1

Phòng bếp

1

 

 

 

2

1

 

1

Phòng ăn

 

1

 

 

1

1

 

1

Phòng tắm

1

 

 

 

1

1

 

 

Cửa

1

 

 

 

 

 

 

 

Ban công

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 
098 416 1212