Cấu trúc kết nối

Cấu trúc kết nối:

Lưu ý:

1.Hệ thống nhà thông minh sử dụng công nghệ WI-FI, RF, TCP/IP.

2.Hệ thống chiếu sáng thông minh không chỉ hoạt động riêng lẻ mà còn hoạt động cùng với toàn bộ hệ thống nhà thông minh. Công tắc thông minh sử dụng công nghệ đơn dây, cài đặt và kết nối giống như công tắc cơ.

3.Hệ thống an ninh thông minh hoạt động thông qua mấy dò sóng radio không dây – một thiết bị cài đặt dễ dàng.

4.Điện thoại di động có thể điều khiển tất cả các thiết bị thông minh và nhận các thông tin cảnh báo từ hệ thống.

5.Bạn cũng có thể kiểm soát và giám sát hệ thống bằng internet.

098 416 1212