Taxxo 712 (FWZ 55 K) - Đồng hồ đếm giờ Grasslin

500.000₫

Còn hàng

Tổng quan

Đồng hồ đếm giờ  taxxo 712 (FWZ 55 K)                      Đồng hồ đếm giờ  taxxo 712 (FWZ 55 K)   - Bộ đếm thời gian 230V / 50Hz - Thang đếm rộng 5 chữ số


Đồng hồ đếm giờ Grasslin Taxxo 712 (FWZ 55 K)

                   

Đồng hồ đếm giờ  taxxo 712 (FWZ 55 K)

 

- Bộ đếm thời gian 230V / 50Hz

- Thang đếm rộng 5 chữ số 99999,9h

- Cấp bảo vệ IP20 hoặc IP54

- Lắp đặt kiểu Module

 

 Sản Phẩm: Đồng hồ đếm giờ  taxxo 712 (FWZ 55 K)

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
024.3826.0543